Kunt u deze uitnodiging niet goed lezen klik dan hier.

Jubileumboek MedtechPartners: 'Versneld van inventie naar innovatie'

Beste relatie,

Bij deze presenteren wij u de digitale versie van ons MedtechPartners Jubileumboek genaamd: 'Versneld van inventie naar innovatie'. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te inspireren!

 

Een voorproefje!
Klik op de roze button 'bekijk het jubileumboek' voor het volledige boek.

Voorwoord: Kest Huijsman

Hierbij treft u digitaal het boek ‘Versneld van inventie naar innovatie' aan. Dit boek is uitgebracht ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van stichting MedtechPartners en de presentatie van de 100ste vinding op het MedtechPartners podium. De drijvende krachten achter vijftien vindingen vertellen u in dit boek over MedtechPartners en hoe de presentatie van hun vinding bij MedtechPartners in één middag leidde tot een grote stap voorwaarts op de weg van technisch geverifieerde inventie naar een commercieel aantrekkelijke innovatie.

Die weg naar uiteindelijk de verovering van de (inter)nationale markt is niet eenvoudig. Voor nieuwe vindingen in de medisch technologische sector is het mkb in veelgevallen dé plek om tot wasdom te komen. In een recent onderzoek van stichting MedtechPartners geven de mkb bedrijven aantal van barrières te ervaren. Na analyse bleek dat deze barrières met name te maken hebben met de inrichting van het bedrijfskundige ecosysteem, dat nodig is om een innovatief idee te laten opbloeien en floreren.

Het mkb heeft vragen zoals ‘hoe kom ik in contact met financiers?’, ‘waar vind ik productiepartners?’ en ‘hoe leid ik mijn markttoetreding in goede banen?’. MedtechPartners geeft concrete antwoorden op deze en andere vragen. Simpelweg door tijdens besloten bijeenkomsten, de MedtechMeetings, innovatieve ondernemers de kans te geven hun vragen voor te leggen aan,
bij de stichting aangesloten, gevestigde medtech partijen. Uit de contacten, ontstaan tijdens de MedtechMeetings, zijn alleen al meer dan vijftig concrete samenwerkingen voortgekomen!

Dat is precies het doel van stichting MedtechPartners: het bieden van een venster op innovatie. Wanneer ondernemers en gevestigde marktpartijen zicht op elkaar krijgen en laagdrempelig contact kunnen leggen, leidt dit tot nieuwe commerciële kansen voor beiden. Dat bewijst MedtechPartners al vijf jaar lang.

Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar het volgende lustrum.


Namens stichting MedtechPartners,

Kest Huijsman,
voorzitter.